Fighter Odds History: Alexander Volkov

photo
UFC Fight Night 99 : SATURDAY 19 NOVEMBER 2016 16:00:00 UTC
Timothy Johnson -125 -125 button
Alexander Volkov +105 +105 button
UFC Fight Night 99 : SATURDAY 19 NOVEMBER 2016 16:30:00 UTC
Alexander Volkov +130 +130 button
Timothy Johnson -150 -150 button
UFC on Fox 24 : SATURDAY 15 APRIL 2017 19:30:00 UTC
Alexander Volkov -150 -150 button
Roy Nelson +140 +140 button

Real Time Web Analytics