Fighter Odds History: Kohei Kono

photo
Super Flyweight 12 : WEDNESDAY 27 APRIL 2016 6:00:00 UTC
Inthanon Sithchamuang +2500 +2500 button
Kohei Kono -5000 -5000 button
Super Flyweight 12 rounds : WEDNESDAY 31 AUGUST 2016 5:00:00 UTC
Luis Concepcion -160 -160 button
Kohei Kono +130 +130 button

Real Time Web Analytics