Fighter Odds History: Nikolay Potapov

photo
Bantamweight 10 rounds : FRIDAY 15 APRIL 2016 22:00:00 UTC
Stephon Young +525 +525 button
Nikolay Potapov -975 -975 button

Real Time Web Analytics