Fighter Odds History: Oleksiy Oliynyk

photo
UFC Fight Night 91 : WEDNESDAY 13 JULY 2016 22:30:00 UTC
Daniel Omielanczuk +165 +165 button
Oleksiy Oliynyk -175 -175 button
UFC Fight Night 103 : SUNDAY 15 JANUARY 2017 21:00:00 UTC
Viktor Pesta +125 +125 button
Oleksiy Oliynyk -135 -135 button

Real Time Web Analytics