Fighter Odds History: Thomas Almeida

photo
UFC 186 : SATURDAY 25 APRIL 2015 22:00:00 UTC
Yves Jabouin +365 +365 button
Thomas Almeida -410 -410 button
UFC 189 : SATURDAY 11 JULY 2015 22:00:00 UTC
Brad Pickett +540 +540 button
Thomas Almeida -660 -660 button
UFC Fight Night 77 : SATURDAY 07 NOVEMBER 2015 23:30:00 UTC
Anthony Birchak +355 +355 button
Thomas Almeida -400 -400 button
UFC Fight Night 88 : SUNDAY 29 MAY 2016 23:59:00 UTC
Cody Garbrandt +175 +175 button
Thomas Almeida -190 -190 button
UFC Fight Night 100 : SATURDAY 19 NOVEMBER 2016 23:00:00 UTC
Albert Morales +260 +260 button
Thomas Almeida -290 -290 button

Real Time Web Analytics