Fighter Odds History: Kiko Martinez

photo
Featherweight 8 rounds : SATURDAY 23 JULY 2016 13:00:00 UTC
Eusebio Osejo +2200 +2200 button
Kiko Martinez -4400 -4400 button

Real Time Web Analytics