Fighter Odds History: Nikolai Potapov

photo
Bantamweight 10 rounds : FRIDAY 10 MARCH 2017 22:00:00 UTC
Antonio Nieves +210 +210 button
Nikolai Potapov -250 -250 button

Real Time Web Analytics