Fighter Odds History: Bakhtiyar Eyubov

photo
Welterweight 10 rounds : FRIDAY 19 AUGUST 2016 22:00:00 UTC
Karim Mayfield +235 +235 button
Bakhtiyar Eyubov -275 -275 button

Real Time Web Analytics