Fighter Odds History: Viviane Pereira

photo
UFC 206 : SATURDAY 10 DECEMBER 2016 20:30:00 UTC
Viviane Pereira +100 +100 button
Valerie Letourneau -120 -120 button

Real Time Web Analytics